VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH GẠO TƯƠI VIỆT

SỨ MỆNH

  • Mang đến những bữa cơm ngon và an toàn cho sức khỏe với cam kết không sử dụng phân bón, chất hóa học cho sản phẩm
  • Đồng hành với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác kinh doanh cùng phát triển
  • Là cầu nối giúp người nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt đẹp hơn
  • Góp phần xây dựng lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu Gạo Tươi Việt

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

  • Khách hàng là ưu tiên số 1
  • Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng, nỗ lực hoàn thiện hơn mỗi ngày
  • Chính trực trong mọi việc
  • Chia sẻ giá trị cùng nhau phát triển
  • Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội